A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

 

65cbxozrsj7rjl4jir.gif
3477
levélből visszaválogatván 650 Silvanusból áttekintvén


http://kepkezelo.com/images/mec1twx921t8peke5qk8.gif


Imat szeretnek kerni ferjem Benedek Arpad felgyogyulasaert
Koszonom szepen
Isten aldja meg onoket (Benedek Judit, 2011. január 12.)

http://andrelowoa.wordpress.com/segitseg/

Drága testvérek!

Kérlek benneteket, imádkozzatok értem, családomért. Elvesztettem a munkám, albérletem, anyagilag teljesen lehetetlen helyzetbe kerültem.
Munkát szeretnék és szállást, ott ahol Isten látni akar, mert jelenleg nem szeretnék itt maradni, ahol most lakom.
Erőt, hitet, vígasztalást, bátorítást, látást, mert teljesen megkesredtem, és az öngyilkosság gondolatával küzdök.
Mindazokért, akik hasonló módon szinte mindent elvesztettek, csak az életük maradt meg.
Szabadságétrt, mert ahol most élek, folyamatosan vádlások, bántások érnek a helyzetem miatt.
köszönöm, legyetek áldottak! (I. Brigitta, 2011. január 15.)

Kérlek titeket hogy mondjatok imát páromért és lányomért munkahelyi problémájuk megoldásáéért,páromnak szerencsés útjaiért,törvényes ügyeiben sikert és igazságot,javaink vissza szerzéséért,anyagi áldásért,lányoméknak gyermek áldásért,mindannyiunk egészségéért,békességért,szabadulást a sátán hatalmától.Hálásan köszönjük.Az ÚR áldása mindannyiunkra. (Magos Gyöngyi, 2011. január 16.)

Nagyon köszönöm, hogy olvashattam.  Hasznos időtöltés és tanulságos percek voltak - ezek számomra.  Köszönettel. Molnár Mária (2011. január 21.)


Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. A Jóisten áldjon meg Benneteket!
Szeretettel: Sarolta (Németh Jenőné, 2011. február 3.)

Nagyon tetszik az oldal.Kivánok erőt, egészséget a Csillik János főtisztelendő úrnak, hogy még sokáig tudja hirdetni az evangéliumot. (Elekes Éva, 2011. február 13.)


Isten kijelenti a 2 Thessalonikaibeliekhez 2.-ik rész:11,12.-ik verseiben:
“És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét,hogy higgyenek a hazugságnak,
Hogy kárhoztassanak mindazok,akik nem hisznek az igazságnak,
hanem gyönyörködnek az igazságtalanságban. (Kovács Imre, 2011. február 22.)

A Zsoltárok Könyve 51.-ik fejezetében a 3-5- ig terjedõ versekben Isten látni engedteti azt a magatartást, amelyet iránta kellene tanúsítanunk, amikor a kegyelméért könyörgünk:
"Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bûneimet! Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimbõl tisztíts ki engemet; Mert ismerem az én bûneimet, és az én vétkem szüntelen elõttem forog. "

Sofóniás próféta könyve második fejezetének a 3.-ik versében
Isten a következõ ígéretet teszi:
“Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az õ ítélete szerint cselekesztek; keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján! (Kovács Imre, 2011. február 22.)

"Mert készakarva nem tudják azt,hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára;
Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett:
A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek,
tűznek tartatván fenn,az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára"
Péter második levele 3.-ik rész 6-7 verseiben!!!! (Kovács Imre, 2011. február 22.)

A Timótheushoz írt II.-ik levél (Timótheus 2 ) képezi a könyvek egyikét. E könyv 3.-ik fejezetének 16.-ik versében Isten a következõképp szólít meg bennünket:
“A teljes írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” (Kovács Imre, 2011. február 22.)

Jeremiás könyve 36.-ik fejezetének az 1-4-ig terjedõ verseiben Isten arra ad példát, hogy hogyan íródott a Biblia:
“És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szóla az Úr Jeremiásnak, mondván: Végy elõ egy könyvet, és mind írd belé a szókat, a miket én szóltam néked az Izráel és a Júda ellen és minden nemzet ellen, a naptól fogva, a melyen szóltam néked a Jósiás ideje óta mind e napig. Hátha meghallja a Júda háza mindazokat a veszedelmeket, a melyeket én néki szerezni szándékozom, hogy kiki megtérjen az õ gonosz útáról, és megbocsássam az õ bûnöket és vétköket.
És elõhívá Jeremiás Bárukot, a Néria fiát, és megírá Báruk a Jeremiás szája után a könyvbe mindama szókat, a melyeket az Úr szólott vala néki.”[ A könyv nem más mint maga a Biblia]
(Kovács Imre, 2011. február 22)


Csak egy dolgot tudok mondani:ora et labora(imadkozzal es dolgozzal).
Kemeny szavak,de mind IGAZ. (2011. március 10.)


Drága Mennyei Édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária,a világ társmegváltója,hiszen Ő hozta világra Szent Fiát, a kálvárián együtt szenvedett vele lélekben.Jézus a kereszten függve adta nekünk, mint Édesanyát.Tisztelnünk kell Őt!Elszomorít, hogy csak a katolikus egyházban van neki tisztelete, más egyház szinte tudomást sem vesz Róla! (R. Mária, 2011. március 23.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Igen értékes ajándéknak tűnik számomra ez az utolsó idők rózsafüzére. Szeretném megismerni azt az áldozatos, imádságos, lélekmentő, prófétáló, engesztelő, lélekbelátó asszonyt, aki által kaptuk. Bizonyára annak a soproni imacsoportnak a vezetője, amelyre 2008 október 25-én, a Vácon tartott kiengesztelődési találkozón a Szűzanya így utalt:

" ... Ünnepélyesen kijelentem nektek, a Szentháromság Vácot, Sopront és Mohácsot választotta ki, hogy az engesztelés általuk terjedjen el az egész világon. E három város által a Szentháromság lefoglaló pecsétje került egész Magyarországra. ..."
http://www.eucharisztia.hu/meghivo/meghivo_vac.htm

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Igen értékes ajándéknak tűnik számomra ez az utolsó idők rózsafüzére. Szeretném megismerni azt az áldozatos, imádságos, lélekmentő, prófétáló, engesztelő, lélekbelátó asszonyt, aki által kaptuk. Bizonyára annak a soproni imacsoportnak a vezetője, amelyre 2008 október 25-én, a Vácon tartott kiengesztelődési találkozón a Szűzanya így utalt:

" ... Ünnepélyesen kijelentem nektek, a Szentháromság Vácot, Sopront és Mohácsot választotta ki, hogy az engesztelés általuk terjedjen el az egész világon. E három város által a Szentháromság lefoglaló pecsétje került egész Magyarországra. ..."
http://www.eucharisztia.hu/meghivo/meghivo_vac.htm
(Varanka Barbara, 2011. március 24.)


A fenevad a szabadkőművességet jelképezi , a második fenevad , vagyis a hamis próféta az Egyházi szabadkőművességet jelképezi .

A fenevad bélyegének még mindíg a microchip Verichip - Positive Id a legalkalmasabb Eddig de lehet ez később módosúl mindenesetre a kereskedelemmel kapcsolatos kell hogy legyen.
(Rachóczky György, 2011. április 5.)

Kerem az edesanamert imadkozzanak hogy gyogyuljon meg betegsegeibol ,ma szivjak le a vizet a tudejerol ,tudjuk hogy nagyon fajdalmas.a latas is alig segit neki .mind a ket laba protezises kerjuk a Jo Istent hohy orkodjon felette.  Amen es koszonom (Kallós Irén, 2011. április 20.)
Az ÚR JÉZUS gyógyított, gyógyít, gyógyítani fog, és szeret minden embert!
Köszönöm JÉZUS!
(Tóthsiha István, 2011. május 8.)

imat kernek csaladom egeszsegert,szeretetert,bekesegert, hittunkert,anyagi gondjainkert, halotainkert es a fiam tanulasaert,hogy a joisten mutasa meg a tiszta utat koszonom ur aldja munkajukat (Pálfi Marcella, 2011. május 9.)

ISTEN Áldása kísérjen utatokon. (Balogh Imre, 2011. május 19.)


Kerem a Jo Isten segitseget hogy ovja a csaladomat minden bajtol,segitsen nekunk hogy kialakuljon a jovonk egy megfelelo munkahelyet talaljunk,az anyagi gondoktol megszabaduljunk adjon bekesseget es egeszseget a csaladunknak,es segitsen minket hogy jol es bekebe lezajoljon a lakodalmunk,valamint az irigy embereket tartsa tavol tolunk es a hamis baratokat tavolitsa el tolunk,a paronak rendeljen egy megfelelo kollegat.A jo Isten kezebe adom minden gondomat mert hiszem hogy o mindent megold.Koszonom,Koszonom hogy megmentette az anyukamat.:)
(Rubino Pál, 2011. június 6.)


Imat seretnek kerni a csaladomert, a problemaink megoldodasaert, a gyerekeim talaljanak megfelelo munkat a munkahelyen valo igazsagtalansagokert .,es minden jo akaratu emberet! ISTEN fizesse! (Simonfi Ildikó, 2011. június 22.)

Kicsit szégyenkezve állok itt imakérésemmel,és nem tenném ha nem lennék igen nagy anyagi (pénzügyi) bajban.
Amugyis mindig mostoha életem (farkastorok nyulszájjal születtem,37 évesen még barátnöm sem volt SOHA) most még nehezebb és valósággal kilátástalan lett.Nem akarok öngyilkos lenni,bevallom kicsit féllek töle : ( De nagyon elfáradttam már......és a hugomon is tudnék igy segiteni,neki is nagyon rossz az élete.Ügye az éhen halás nem számit öngyilkosságnak???Kérem imádkozzanak,hogy nyerjek a lottón,mert rajtam már nem segit a munkahely hiszen most is magamtól mondtam fel mert annyira zaklattak.Féllek mert ilyet megkapni NAGYON nehéz talán sorsom megpecsételödött már akkor mikor megszülttem igy.
(Dobos László, 2011. június 25.)

Pénz beszél, a kutya ugat! Felháborító és szomorú, hogy a kilóra megvásárolt „ugató” politikusaink idegeneknek átengedik az országunkat! (akinek nem inge, ne vegye magára) (Fehér Zoltán, 2011. június 25.)


Kedves hívő testvéreim, imát szeretné kérni a házasságom megmentéséért ugyani 1ö napja már, hogy feleségem bejelentette, hogy elválik tőlem és már el is költözött a szüleihez.Már a válópert is beadták de én hallani sem akarok válásról hisz nagyon szeretem őt és bármit feláldoznák csak , hogy visszakapjam őt.Nehezen tudok kommunikálni is vele, mert az édessnyja nem engedi és mivel ő egy érzékeny lééek és nagyon anyás nagyon befolyásolják.Kérek mindenkit, hogy seegítsenek az imáimban hogy a Jóisten akarata és az igazság gyözzön.
Köszönöm és Isten fizesse meg és halgassa meg mindannyiunk imáját
(Lőrincz Zsolt, 2011. július 5.)

isten áldjon meg benneteket üdv csilla (2011. július 17.)


Kedveseim!!!

Gyertek segítsetek imádkozni az Úrhoz,hogy gyógyítsa meg a nagy beteg Édesapám
testét,lelkét,szellemét minden kíntól és az Édesanyámnak adjon erőt!
Igen van szükség van még itt rájuk!!!
Szeretném,h megéljük az igét:Kérjetek s adatik!
Köszönöm! (R. Rita, 2011. július 8.)anasztázia vagyok!kérem imátkozzanak értem hogy viszajöjjön hozám az egyetlen szerelmem akit nagyon szeretek.17 vagyok (2011. augusztus 22.)


Máté Evangéliuma:7:23 És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők. (vagyis ti akik csináltátok ezt az internetes oldalt....és hogy miért?

Máté Evangéliuma:7:21 Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.Sok éve újra megkapom ezt az igét, hogy "ezt az embert el lehetett volna bocsátani, ha nem fellebbezett volna a császárhoz" és bevallom, sokszor félelemmel töltött el, hogy akár még életem árán is ki kell állnom hitemért, illetve ami jobban aggasztott, hogy valójában mit jelent az én életemben a fellebbezés.Vajon hoztam olyan döntést valaha, ami nem volt helytálló és emiatt megmenekülés helyett a biztos halálba kell mennem?

Ez a magyarázat segített abban, hogy ha az Úr akaratát keresem, akkor nem kerülök olyan helyzetbe, ami nem az Ő terve szerint való. Az evangelizációs küldetésben való megerősítést jelentheti ez az ige számomra is, hogy újra és újra meg akar erősíteni Kegyelmével az Úr ebben a szolgálatban.
(Biene Maya, 2011. szeptember 4.)


Kerem  imadkozzanak a testverem kislanyaert  harom honapos kisbabaert   hogy gyogyitsa meg az UR JEZUS KRISZTUS a szemet hogy ne keljen mutetre vigyek Magyarorszagra.A szemen szurkehajog van es mind a ket szemevel gyenge a latasa. AMEN (Szekeres Imola, 2011. szeptember 9.)

Éva vagyok Bp-ről én angolul nem tudok, csak küldtem egy üzenetet, de sajnos választ nem kaptam. Én ugy tudom - legalábbis ezt olvastam -, ez egy mindenki által látható égi jel lesz - az egész világon fogják látni, valóban egyházi ünnephez kötött -, én még ezt nem tapasztaltam, még annyit vannak olyan dolgok égben és földön, amit ember nem tudhat...
Sok szeretettel várom már válaszotokat, a küldő. (Volner Béláné, 2011. szeptember 22.)

dicsertessek nektek nagy gondal fordulok hozzatok az anyagi gondom borzaszto nagy emiatt kerlek imatkozzatok ertem hogy megtudjam oldani ezert hozzatok fordulok segitseger imaitokon keresztil es bizok a jo istenbe es az imaitokba szeretettel a nagyon elkeseredett arzsebet a ur legyen veletek es minanyiunkal (Fodor Erzsébet, 2011. szeptember 29.)


Mentsük meg a Dicsőséges "Fénykeresztet" mert építménynek minősítik ezért az előkertből át kell helyezni és 5,5m-re megcsonkítani.
Várjuk a segítséget:Anna és János (Urbán János, 2011. október 13.)

Nem adatott más közbenjáró Isten és emberek között csak Jézus Krisztus!

Jézus mondta: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet! Senki nem mehet az Atyához, csak rajtam keresztül!

Kérlek benneteket, akik ilyesmit terjesztetek, hogy térjetek meg ebből a bűnből Jézus Krisztuson keresztül az egy Igaz Istenhez, aki már régóta vár benneteket!!!! (Cseh Tamás, 2011. október 20.)
Imát szeretnék kérni családomért,páromnak és lányomnak jó munkahelyért,anyagi áldásért,páromnak szerencsés útjaiért,törvényes ügyeinkben sikert és igazságot,szabadulást minél hamarabb a nehézségeinktől és a sátán hatalmától,ellenségeinktől hogy útjaink szabaddá váljanak,lányoméknak gyermek áldásért,mindannyiunk egészségéért,családi békéért,szeretetért.Hálásan köszönjük. (Magos Gyöngyi, 2011. november 5.)

Úgy van, a krisztus visszajöveteléig, csak addig tarsunk ki hitben. Ámen (Bernáth Zsóka, 2011. november 13.)

Imat kerek Edesapam gyogyulasaert ,szenvedese lattan ,a Joisten segitseget,hogy konyoruljon meg rajta.Uram legyen meg a te akaratod.
(Kovács Matild, 2011. november 13.)


Imádkozzunk mindannyiunk összes és élő elhunyt hozzátartozójáért!
ÁLDÁSKÉRŐ ÉS FELAJÁNLÓ IMA - minden napra
Bizalommal kérem ma is a Mennyei Atya áldását, Jézus Krisztus békéjét, a Szentlélek vezetését, a Szűzanya oltalmát, az összes angyalok és szentek segítségét. Különösen kérem, hogy járjanak közben értem és szándékaimra: szent Mihály, szent Gábriel, szent Ráfáel főangyalok, az őrangyalommal együtt. Hittel kérem az engesztelőközösség oltalmazóit: boldog II. János Pál pápát, szent Páter Piót, szent Fausztinát, a védőszentjeinket, az égbe költözött szeretteinket, az aprószenteket és a tisztítótűzben szenvedő őseinket. Az összes égiek áldását kérem ma is: a pápára, a bíborosokra, a püspökökre, a papokra, a szerzetesekre, az Istennek szentelt személyekre, lelki és fizikai családomra, minden élőre és elhunytra, akik Isten irgalmára szorulnak. Ma is az Úr Jézus Szent Vérébe és Szűz Mária Szent Könnyeibe, a legbiztosabb védelembe helyezem magamat és az egész emberiséget. Akarom Jézusom, hogy ma is: a lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához, Irgalomért! A Szűzanya Szent Kezei által ma újra felajánlom magamat a Szentháromságnak, különösen: a testemet, lelkemet, akaratomat, elképzeléseimet, anyagi javaimat, egész életemet,…. így, ahogy vagyok. Irgalmas Jézusom kérlek, bocsáss meg nekem szegény bűnösnek, hogy ez által mindig a szívem Királya legyél. Add Istenem, hogy életem minden napján kérjem: tisztíts meg Uram, a Te Szent Véreddel és tölts be Szentlelkeddel! Ámen!

„ Jézus szent Vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!” Ámen.

Mariann (2011. december 9.)


Határozottam várom a nagy figyelmeztetés idejét. Öröm lesz az a pillanat, amikor megértjük végre, hogy mit kell tennünk. Senkit nem vetek meg a nagy figyelmeztetésben való hitetlenségéért, csak sajnálni tudom azt, aki nevet rajta.
"Légy csendben és várj az Úrra." (Andy, 2011. december 15.)http://kepkezelo.com/images/o1t5prn58exnhhgrn92.png


Élek, mint szigeten.
Mindennap térdre kell
hullanom. Kivüled
semmi sem érdekel.
Kihülhet már a nap,
lehullhat már a hold,
e zengő túlvilág
magába szív, felold.
Édes illatai,
különös fényei
vannak. És szigorú
boldog törvényei.
Mit máshol ketyegő
kis óra méreget,
itt melled dobaja
méri az éveket
s ha szólasz, mindegyik
puhán, révedezőn
ejtett igéd ezüst
virág lesz kék mezőn
és sóhajod a szél,
mely fürtjeimbe kap
és arcod itt a hold
és arcod itt a nap.
(2012. január 4.)


Mindennap imádkozom több rózsafüzérrel,de nagyon kéri a Szűz Anya,az Irgalmasság rózsafüzér napi többszöri imádkozását a Szeretetlángal együtt az engesztelést és a pénteki kenyéren és vízen való böjtötölést! Fájdalmaik és szenvedéseink felajánlását a Legszentebb Szentháromságnak a bűnösök megtéréséért és a lelkek megmentéséértt!!!! (Rába Károly, 2012. január 6.)


Dicsertessek a Jezus Krisztus. Erdelybol irok es Marianak hivnak. Nagyon szepen kerem, hogy imatkozzanak csaladom daganatos betegeiert. Isten fizesse. (Mayer Mária, 2012. február 9.)


Gyonyorkodhet-e Isten benned?
Igen!
Igen,ha Krisztus arcat-Isten lenye lenyeget,a feltetelek nelkuli szeretetet-tukrozod vissza.
Ha ennek ellenkezojet allitjuk,akkor megtagadjuk Krisztus megmento szeretetenek hatalmat,mely atvaltoztato erovel bir.Azonban a tenyek azt mutatjak,hogy visszaeso elvetemult bunozok elete valtozott meg,amikor talalkoztak Krisztussal,es beengedtek Ot szivukbe.Hat ne gyonyorkodne Isten, szent Fia fenye teremtmenye eleten valo visszatukrozodeseben?...
Igy imadkozunk egyik enekunkben:"Orom van a mennyben egy bunos felett,ha megterve haza erkezett..."(Amikor Isten orszaga polgarava lett elfogadva Krisztus megvaltasat.)Ha Isten,es el nem bukott lenyek milliardjai orommel szemlelik emberek-talan eppen a te -elete boldogsag fele fordulasat,mennyire orulhetunk mi a masik ember boldogsaganak! (Bátori Zoltán, 2012. március 25.)


kerem imatkozzatok hogy megszabaduljunk a gonosz hatasa alol es tobbet ne artson nekem es szeretteimnek es megterjunk az UR JEZUSHOZ
(Dudás Timea, 2012. április 17.)


Kérek mindenkit, aki tud, hogy imádkozzanak értem: Szeretnék Istentől kérni egy különleges napot! (Robi, 2012. május 3.)

KONYOROGVE KEREM A DRAGA JO ISTENT HOGY SEGITSEN MEG EBBE A NEHEZ ANYAGIHELYZETBE, ARASZON RAM BOSSEGET, TISZTA SZIVEMBOL, TISZTA LEKEMBOL KONYORGOM. KERLEK ISTENEM HALLGASDD MEG KONYORGESEMET ES SEGITSS NEKEM. KERLEK TITEKET TESTVEREIM IMADKOZZATOK ERTEM. AMEN  (Enikő, 2012. május 23.)

sziasztok
kerlek az Ur Jezus neveben hogy imatkozzatok ertem 19 eves vagyok es olyan lelki betegsegban szenvedek ahol az orvosok nem tudnak segiteni csak a jo Isten segitsegere szamithatok es bizok a kozos ima erejeben es keremajanljatok imaitokba Isten fizesse (Gherman Marianna, 2012. május 24.)

KERLEK BENNETEKET TESTVEREIM IMADKOZATOK ERTEM, HOGY ANYAGIHELYZETEM HELYRE JOJJON A JO ISTEN SEGITSEGEVEL ES HOGY ELETEMET RENDBE TUDJAM HOZZNI, KERLEK IMADKOZATOK CSALADOMERT, HOGY SEMMI BAJ NE ERJE OKET. AMEN (Enikő, 2012. május 25.)


imát szeretnék kérni gerincbetegségből való gyógyulásért, testi fájdalmakból való gyógyulásért, amit démoni támadás okozott a rokonaim részéről. új lakhelyért és állandó munkáért, amiből megélhetek, mert a rokonaim kifosztottak és kidobtak, most egy család befogadott, de minden bizonytalan. köszönöm.
(Fazekas Zsuzsanna, 2012. június 17.)

Imát szeretnék kérni egy ismerősömért, Istvánért, hogy térjen meg az Úrhoz, ismerje meg őt, adja át az életét, és szabaduljon meg a sátán kötelékétől. Szeretne leszokni a dohányzásról, napi 3dobozzal szív, már fizikai fájdalmai vannak, néha halálfélelme és remegése. Mellette füvezik, függő és az alkoholt sem veti meg. Szem műtétre vár, szürkehályoga van, a látása beszükült 10%osra és fáj a szeme. Szeretném ha még imádkoznának neki és nekem is munkáért.

Köszönöm (2012. július 30.)
Ezek az események megvannak írva,és azért nyilatkoztatják ki hogy időbe megtudjuk bánni a vétkeinket, mert, a drága JÉZUS az Ő SZENT VÉRE által megváltott,és bűneinket eltörli. szeretettel¨Ani (Csiszér Lászlóné, 2012. augusztus 24-)


imat szeretnek kerni hogy a jo isten segitsen meg minden bajba es szeretnek egy igazi tarsra lelni a jo isten segitsen mindenkit koszonom (Szabó Katalin, 2012. augusztus 27.)


Kicsi a Magyar, de Múltunkal Édes Jézus Krisztussal Árpádházi vonalunkal majd naggyá lessz ha minden igazi Magyar lelkébe száll és hittel valja a következőket !!!!
Eljő Ítélni Élőket ÉS Holtakat És ORSZÁGÁNAK NEM LESSZ VÉGE !!!! ÁMEN !!!!!
(Helifly, 2012. szeptember 24.)


Érdeklődni Szeretnék,hogy a Szent Scarbel olajat hol tudom beszerezni?Több ismerősöm is él kint Ausztráliában,utánaérdeklődtek,de senki nem tudott nekik felvilágosítást adni,hogy mégis hol lehet beszerezni.Ha valaki esetleg csak annyit elmondana,hogy Ausztrália melyik részén vagy városában lehet találni,nagyon hálás lennék! (Wiol Réka, 2012. november 5.)


Emmánuel nővér interjúja Maria Simma-val a tisztítótűzrőlHíres egyházi témájú zeneművekReményik Sándor: Az én lelkipásztorom
Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy többé nem vétkezem és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm. Istenem, segíts, hogy így legyen! Ámen.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 78
Tegnapi: 217
Heti: 897
Havi: 897
Össz.: 276 526

Látogatottság növelés
Oldal: Imakérések 2011-2012
A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat… - © 2008 - 2020 - nyomaban.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »