A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

2018. 09.16. 3 óra 45 perc.
 
Drága Jézus! Felébresztettél. JÁRJUK EGYÜTT A KERESZTUTAT!
Örömmel Drága Jegyesem!
I.ÁLLOMÁS: JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK.
Jézusom! Pilátus udvarán állok, a Szűzanya közelében. Örjöngő tömeg, a zsidók lázadó csőcseléke. Te, alig állsz a lábadon, Tested pirosló Véreddel borítva, lázasan elgyötörve, az ostorozás fájdalmától elgyengülve. A tömeg " Feszítsd meg-et" üvölt. Befogom a fülem. Sírok. Sírok a Szűzanyával. Mennyire fáj az irántad való gyűlöletet hallanom. Most odamegyek Hozzád lélekben. Odaállok és karommal megtámogatlak, hogy el ne ess. Tátongó, vérző sebeidet tiszta ruhával felitatom, hűsítő kötéssel bekötözöm és vigasztaló szavakat súgok a füledbe. Itt vagyok. Meg akarlak vigasztalni, mert szeretlek, mert értem és minden emberért szenvedsz Drága Uram!
II. ÁLLOMÁS: JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET.
Uram! Körülöttünk tombol a tömeg, fülsiketítő a zaj, de én csak Rád figyelek. Te megöleled a Keresztet. Kezed,fejed, hátad lucskos a vértől és az izzadságtól. Nem undorodom. Most fölveszed a mázsás súlyt, de én odalépek és segítek. Megcsókolom Keresztedet és Veled együtt felemelem. Elindulunk. A Kereszt súlya az én vállamat is nyomja.Kimondhatatlanul nehéz, de boldog vagyok, hogy ha csak egy kevéssel is, de segíthetek a súlyán. Szeretlek Uram.
III. ÁLLOMÁS: JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZTTEL.
Megváltóm! Már megtettünk együtt jó néhány lépést. A Kereszt nagyon nehéz és már nem is bírom. És akkor jaj! Elesel! A Kereszt a porba hullik. Gyenge Tested mellé omol. Ó Uram! Odafutok. Megfogom vértől ázott kezedet, válladat. Gyerünk, kelj fel Jézusom! Kérlek kelj fel Uram! Végre sikerül felállni, de még a Kereszt a porban. Emberfeletti küzdelem, fogom Uram. Már a válladon van. Megyünk tovább.
IV.ÁLLOMÁS: JÉZUS SZENT ÉDESANYJÁVAL TALÁLKOZIK.
A fájdalmak útja folytatódik. De kit látok? Szent Édesanyád elgyötört arccal közelít felénk . Én háttérbe vonulok, mert ez a pillanat, az Ég és a Föld, az élet és a halál, a szenvedés és az áldozat, a mindenség és a pillanat találkozása. A két szempár találkozása, amelyben mindketten egymás fájdalmáért sírnak. Jézusom! Te Édesanyád fájdalmáért, Szent Édesanyám, Szent Fiad szenvedéséért sírsz. A világ összes fájdalma benne van ebben a két tekintetben. Az Asszony, Aki soha el nem hagyja, Szent Fiát.
A pribékek tovább hajszolnak bennünket, mennünk kell. Fájdalmas Édesanyánk Szíve majd meghasad.
V. ÁLLOMÁS: CIRENEI SIMON SEGÍT JÉZUSNAK VINNI A KERESZTET.
Tovább megyünk. Én már el-elengedem a Keresztet, mert kimondhatatlanul nehéz. De váratlanul odacitálnak egy férfit, Simont Cireneből. Ő még felháborodik, ellenkezik, el akar futni , értetlenkedik. Miért éppen ő? De végül rááll. Most hárman visszük a Keresztet. Simon Rád tekint, meglátja a kimondhatatlan fájdalmat, szenvedést és a leírhatatlan szeretetet. Jézus az, Aki jobban sajnálja Simont és engem, mert az Ő Keresztjét mi is visszük.És Simon szíve megtörik. Most már nem ellenkezik, nem lázad, nem méltatlankodik, együtt visszük örömmel a Keresztet.
VI. ÁLLOMÁS: VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNAK.
Tovább megyünk. Hőség, por, zaj. A katonák ostorcsapásaiból nekem is jut. Nem bánom. Jézusom válla most már nagyon fáj. Az úton egy fiatal asszonyt látok. Nem törődik a katonákkal, a zajjal, mintha megállt volna az idő. Egyszer csak odaáll Jézus elé egy tiszta kendővel. Hálás vagyok neki. Jézusom földre rogy. Vérrel és verítékkel szennyezett Arcát a kendőbe temeti, -- örökre beleégetve Arcvonásait. Mennyi szánalom, mennyi bátorság van ebben a fiatalasszonyban. A szelídeké és a bátraké Isten Országa. Nem tart sokáig ez a nyugalom, mert a katonák észre veszik a fiatalasszonyt és elkergetik. A kendő azonban a szívén pihen. Jézus Arca kitörölhetetlenül ott marad. Mily nagylelkűség a szenvedésben is!
VII.ÁLLOMÁS: JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL.
Az út egyre nehezebb, a forróság elviselhetetlen és megyünk. Jézusom megbotlasz. A Kereszt tehetetlenül a a földre huppan, Te pedig újra a földre rogysz. Istenem én is milyen gyenge vagyok már. Muszáj egy kicsit pihenni. Aztán felállok. Uram! Mennünk kell! Újra átölelem Uramat, nagyon nehezen lábra áll. Majd mikor felállunk, lehajolok és vállunkra vesszük a terhet. Elindulunk.
VIII. ÁLLOMÁS: JÉZUS VIGASZTALJA A SIRÁNKOZÓ ASSZONYOKAT.
Az úton a tömeg egyre dühödtebben kiabál, ordítoznak, szitkozódnak , de ebben a zajban is kihallatszik az együttérző sírás hangja is. Síró asszonyokat látok, akik részvéttel, nagy bánattal kísérik Uram útját. És a vigasz most sem marad el, " Ne engem sirassatok..." Áldottak vagytok, akik könnyeitekkel vigasztaltok, könnyeitekkel lemossátok véres sebeimet.
IX. ÁLLOMÁS: JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT.
Már alig vonszoljuk magunkat Uram. Vérző vállsebed kimondhatatlanul fáj, és újra elesel. Ez a legfájdalmasabb a leghosszabban tartó veszteglés. Alig bírlak lábra állítani. Füledbe vigasztaló szavakat súgok. Együtt nyögök, együtt viaskodok Veled, míg végre újra a válladon a nehéz Kereszt.
X. ÁLLOMÁS: JÉZUS MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL.
Utunk utolsó szakaszához érünk. A Golgota helyén a pribékek már a vér szagától megittasulva várnak. Letépik vérző Testedről a ruhádat.Minden sebed felszakad. Szememet eltakarom az iszonyattól és a fájdalomtól. A szégyentől. Átérzem szemérmességed fájdalmát. Mindentől megfosztottak. Meztelenül állsz Ég és Föld előtt.Látom a Menny Angyalait sírni. Szárnyaikkal eltakarják arcukat. Nem bírják, az erős Angyalok sem bírják nézni ezt a kiszolgáltatottságot.
XI. ÁLLOMÁS: JÉZUS KERESZTRE SZEGEZIK.
A Kereszt most már a földön hever, Te engedelmesen, alázatosan, nagyon lassan ráfekszel.A Szűzanya, Mária Magdolna és János apostol mögött térdepelek. Szemeimből ömlik a könny. Hogyan lehet ezt elviselni? Jobb Kezed a keresztfán. Minden egyes kalapácsütés az egész világmindenséget megrengeti.Belesajdul a Föld.A bal Kezed fájdalma kimondhatatlan. Válladat kirántják a helyéből. Hangtalan sikoly! Ó Egek! Lábadat felfeszítik, a jobbat, majd a balt is.Majd a Kereszt felállításakor Tested tehetetlenül vonaglik. Haláltusád elkezdődik. Oly kevés a levegő, tüdőd zihál, Tested görcsbe szorul. És íme, a jobb lator hozzád szól, bánja bűneit. Minden fájdalmad, minden kiszolgáltatottságod ellenére a vigasztaló szavak reményt adnak. " Még ma velem leszel a Paradicsomban." Remény. Látjátok Testvéreim! Még az utolsó pillanatban is.
Közelebb megyünk a Kereszthez. Mintha a természet is elcsendesedett volna. Tapintható a csend. Most is a Szűzanya mögött állok a Kereszt alatt, és akkor elhangzik az isteni gondviselés két legszebb Igéje. " Íme a te anyád, íme a te fiad". A Kereszten függő Isten gondoskodik rólunk. Halála után sem maradunk árván, mert van Édesanyánk.
XII. ÁLLOMÁS: JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN.
A szó elhal, a tüdő már nem zihál, a Test elernyed. " Beteljesedett." Kimondhatatlan fájdalom.
De mi már tudjuk, ez a mi üdvösségünk, Urunk meghalt a Kereszten, értünk. Mindannyiunkért! Testét lándzsával átszúrják. Szent Oldalából Vér és Víz hullik, és azóta is Vér és Víz hullik alá. Az üdvösség Vére és az üdvösség Vize.Szent Permet. Akire ez ráhullik, megtér, mint a százados a Kereszt alatt.
XIII. ÁLLOMÁS: JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL ÉS SZENT ÉDESANYJA ÖLÉBE FEKTETIK.
A Föld megremeg, az ég elsötétül. Csak egy fénysugár hatol a mindenségbe, Jézus, a Keresztfán. Most már elmenekült mindenki a Golgota helyéről. Néhány segítő leveszi Jézus Testét a Keresztről. Édesanyja ölébe veszi. Kérlek Szűzanyám engedd meg nekem, hogy segítsek legalább Szent Fiad lábairól lemosni a Vért és a szennyet. A csend tapintható, a Szűzanya fájdalma leírhatatlan.
XIV. ÁLLOMÁS: JÉZUST A SÍRBA TESZIK.
A menet amelyben Jézus kísérjük csendes. Lehajtott fejjel imádkozom. A sziklasír készen áll a Mindenható befogadására.Szent Testét illatos kenettel bekenték, gyolcsba tekerték. A nagy malomkő a helyére kerül.
XV. ÁLLOMÁS: JÉZUS A HÁLÁBÓL FELTÁMAD.
A sziklasír üres. A S zent gyolcson, Tested lenyomata. Csodálatos ereklye. Megtörted Uram a halál hatalmát. Tied a dicsőség, a tisztelet, az imádás. Feltámadásod mindannyiunk reménye.
Köszönöm Jézusom, hogy megengedted, hogy végig járjam Veled ezt a nehéz utat.
Köszönöm Uram, hogy Szent Kereszted által megváltottad a világot!
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 74
Tegnapi: 217
Heti: 893
Havi: 893
Össz.: 276 522

Látogatottság növelés
Oldal: Jézus bátor harcosa
A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat… - © 2008 - 2020 - nyomaban.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »