A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

 

A Megfeszítetthez (Assisi Szent Klára, -- XIII. század)


Dicséret és dicsôség Néked, szeretô urunk,
Jézus Krisztus, Mesterünk! Oldalad szent Sebeit,
-- mely ont imádandó Vért, -- s ahol ragyogva feltűnt
nagy irgalmad, míg tárta a tátongó Seb-kaput
véres vitézi dárda: -- esdelek, Te jóságos
Jézus, -- ki megváltottál keresztségben ôsbűntűl, --
hogy most drága Véredér', -- melyet értünk szétöntél, --
védj bűntôl, -- mely gyôzni gyűl, -- s múlt-ma-jövô vészitűl...
És keserű Holtodért, élô hitet adj nekem,
erôs reményt, hű szívet, mely szakadton szeressen!
Szeressek szívszakadtig, lelki tűzbeolvadtig!
Jót cselekvôn helyt álljak, állhatattal szolgáljak!
Mindörökre kedvedre legyek! szívnek Szerelme! Amen


(Meskó Lajos fordítása)
De Sancta Cruce Hymni -- A Szent Keresztrôl (Szent Bonaventura --

 

I.                                 I.

In passione Domini,                Urunk kínszenvedései,
Qua datur salus homini,            Mikben a föld üdvét leli,
Sit nostrum refrigerium            Adjanak nékünk frissülést,
Et cordis desiderium.              Szívünk vágyának enyhülést.

Portemus in memoria                Éljen szívünkben szüntelen
Et poenas et opprobria             E gyalázat, e gyötrelem,
Christi, coronam spineam,          A koronázó tövisek,
Crucem, clavos et lanceam.         Kereszt és lándzsa és szögek,

Et plagas sacratissimas,           És szentséges szent sebei.
Omni laude dignissimas,            Mily méltó ezt énekleni!
Acetum, fel, arundinem,            Ecet és epe italát
Mortis amaritudinem.               És ezt a keserű halált.

Haec omnia nos satient             Ez az igazi lakoma,
Et dulciter inebrient,             Ez szívünk édes mámora,
Nos repleant virtutibus            Lelkünk erénnyel töltse el
Et gloriosis fructibus.            S dicsöség gyümölcseivel.

Te crucifixum colimus              Ó megfeszített Jézusunk,
Et toto corde poscimus,            Egész szívvel fohászkodunk,
Ut nos sanctorum coetibus          Juttass mennyországodba el,
Coniungas in caelestibus.          A szentek seregeivel.

Laus, honor Christo vendito        Krisztusnak áldás, tisztelet,
Et sine causa prodito,             Kit eladott a gyülölet,
Passo mortem pro populo            Ki népeért halt kínhalált
In aspero patibulo.                Kereszt keserves kínpadán.

II.                                II.

Christum ducem, qui per crucem     Krisztus Mestert, ki kereszten
Redemit nos ab hostibus,           Váltotta meg a híveket,
Laudet coetus noster laetus,       Boldog nyája vígan áldja,
Exsultet caelum laudibus.          Dalunk bezengje az eget.

Poena fortis tuae mortis           Nagy gyötrelme emberelme
Et sanguinis effusio               S szív keménységét törje meg,
Corda terant, ut te quaerant,      Hogy szeressen és kövessen,
Iesu, nostra redemptio.            Ó üdvözítô Szeretet!

Per felices cicatrices,            Amaz ostor, vaskarmostól
Sputa, flagella, verbera,          S boldogságos sebhelyeid
Nobis grata sint collata           Szerezzék meg minden népnek
Aeterna Christi munera.            Krisztus örök kegyelmeit.

Nostrum tangat cor, ut plangat,    Szívünk érje hulló vére,
Tuorum sanguis vulnerum,           Melyben tisztára mosdatál,
In quo toti simus loti,            Sírva áldjunk, úgy imádjunk,
Conditor alme siderum.             Ki csillagokat alkotál.

Passionis tuae donis,              Szenvedésed adjon édes
Salvator, nos inebria,             Szent részegséget minekünk.
Qua fidelis dare velis             Hívj el Hozzád, s a mennyorazág
Beata nobis gaudia.                Meghozza boldog örömünk.


(Sík Sándor fordítása)Feria Sexta in parasceve -- Nagypénteki himnusz (Venantius FortunatusPange, lingua, gloriosi            Gyôzedelmes harc babérját
Lauream certaminis                 Boldog ajkam énekeld.
Et super Crucis tropaeo            Ünnepeld a szent keresztet,
Dic triumphum nobilem,             Mint nemes gyôzelmi jelt,
Qualiter Redemptor orbis           S a feláldozott Királyt, ki
Immolatus vicerit.                 Sír ölébôl gyôzni kelt.

De parentis protoplasti            Ezt a fát az ôsszülôknek
Fraude factor condolens,           Alkotónk jelölte meg,
Quando pomi noxialis               Mert halált a végzetes fa
Morsu in mortem corruit,           Almájával ettenek:
Ipse lignum tunc notavit           Azt akarta, fának átkát
Damna ligni ut solveret.           Fának titka törje meg.

Hoc opus nostrae salutis           Ezt a dolgot megváltásunk
Ordo depoposcerat,                 Rendje-módja rendelé:
Multiformis proditoris             Igy az álnok árulónak
Ars ut artem falleret,             Csel zavarja meg cselét,
Et medelam ferret inde             S honnan a seb mérge áradt,
Hostis unde laeserat.              Onnan kapja gyógyszerét.

Quando venit ergo sacri            Igy, mikor a szent idônek
Plenitudo temporis,                Teljessége már betölt,
Missus est ab arce Patris          Földre szállott Atyja mellôl
Natus orbis Conditor               A teremtô Egyszülött
Atque ventre virginali             És a szűzi méh ölében
Carne amictus prodiit.             Embertestbe öltözött.

Vagit infans inter arcta           Sirdogál a kisded Jézus,
Conditus praesepia,                Szűk a jászolágy neki.
Membra pannis involuta             Gyenge testét édesanyja
Virgo Mater alligat,               Rongy közé kötözgeti,
Et Dei pedes manusque              És az Isten keze-lábát
Stricta cingit fascia.             Pólyagöngyöleg fedi.

Lustra sex qui iam peregit,        Hatszor öt év hogy lemúlott,
Tempus implens corporis            S betöltötte idejét:
Sponte libera Redemptor,           Adta magát szenvedésre
Passioni deditus,                  Önnön akaratakép,
Agnus in Crucis levatur,           És a Bárányt áldozatul
Immolandus stipite.                Keresztfára emelék.

Felle potus ecce languet,          Epe már meglankasztotta,
Sputa, clavi, lancea               Tüskék, szegek, lándzsa már
Mite corpus perforarunt,           Gyenge testét általverték:
Unda manat et cruor,               Víz folyt onnan s vérsugár.
Terra, pontus, astra, mundus       Földet, eget, tengereket
Quo lavantur flumine.              Tisztára mos ez az ár.

Crux fidelis, inter omnes          Hű keresztfa, nincsen még egy
Arbor una nobilis,                 Ily nemes fa; sem bokor,
Nulla talem silva profert          Ilyen lombot, ily virágot
Fronde, flore, germine:            Erdô nem terem sehol.
Dulce ferrum, dulce lignum         Édes törzsök, édes ág te,
Dulce pondus sustinet,             Édes terhet hordozol.

Flecte ramos arbor alta,           Hajtsd meg ágaid, szikár fa,
Tensa laxa viscera                 Könnyíts merev törzseden.
Et rigor lentescat ille,           Puhasággal végy erôt a
Quem dedit nativitas,              Szigorú természeten:
Et superni membra Regis            Tagjait a nagy királynak
Tende miti stipite.                Ugy karold szelídeden.

Sola digna tu fuisti               Csak te voltál hordni méltó
Ferre mundi victimam,              Üdvösségünk zálogát,
Atque portum praeparare            Rajtad ért, szent bárka, révet
Arca mundo naufrago,               A hajótörött világ,
Quam sacer cruor perunxit          Mert a Bárány drága vére
Fusus agni corpore.                Rólád permetez reánk.

Sempiterna sit beatae              A Boldog Szentháromságnak
Trinitati gloria,                  Mindörökké tisztelet
Aequa Patri Filioque,              Atyát, Fiut, Vigasztalót
Par decus Paraclito,               Egyformán dícsérjetek,
Unius trinique nomen               Ama Háromságos-Egynek
Laudet universitas.                Nevét áldják mindenek.


(Sík Sándor fordítása)

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 67
Tegnapi: 217
Heti: 886
Havi: 886
Össz.: 276 515

Látogatottság növelés
Oldal: Virrasszunk III.
A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat… - © 2008 - 2020 - nyomaban.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »