A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Keresztút gyermekeknek

Neked!
Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek.
Csodálatos dolog gyermeknek lenni!
Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet?
Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél vásároltuk.
A szeretetet ajándékba kaptuk. Az Isten maga az, aki önmagát - különösképpen Jézusban - nekünk ajándékozza.
Csodálatos dolog Isten gyermekének lenni!
Jézus keresztútja Isten irántunk való szeretetének a megvallása.
Ez a szeretet határtalan, megszakítás nélküli, halálig tartó!
Hálásan emlékezünk meg ebben a könyvecskében Jézus haláláról és feltámadásáról.
Szánj rá elegendő időt, hogy átelmélkedd ezeket a tízéves gyerekek által festett képeket és járd imádságosan együtt Jézussal szenvedésének útját.
A végén Isten számunkra is áldássá változtatja ezt az utat, mert ő a SZERETET!
1. JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK
Pilátus úgy érzi, hatalma van Jézus felett is. Valójában semmiféle hatalma sincs: tehetetlen!
Úgy véli, katonákkal kell védenie magát Jézussal szemben.
Jézus kinyújtja kezeit - nem hogy a rosszat rosszal viszonozza; Pilátust is szeretetével akarja megajándékozni. De annak szíve mégis zárva marad.
Jézust, magát a szeretetet, halálra ítélik. Jézus halála áldozat, irántunk való szeretetének áldozata!
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét áldozza barátaiért.
R: Mi Jézus barátai vagyunk, akikért életét áldozta.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, megmaradunk szeretetedben, ha Isten gyermekeiként élünk. Úgy akarunk egymással jót tenni és egymásnak kölcsönösen örömet okozni, mint ahogy Istenünk, mennyei Atyánk akarja. Kérünk, segíts minket, hogy egymást egyre jobban szeressük. Ámen.
-------------------
2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET
Jézus viszi a keresztet. Nem az övét, hanem a mi keresztünket. Az emberek bűnei nyomják vállát. De az isteni szeretetnek semmilyen kereszt sem nehéz.
Jézus tekintete az útra irányul. Nehéz út, de az üdvösség útja!
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám.
R: Mindnyájan jók szeretnénk lenni. Jézussal mi is az Atyának akarjuk ajándékozni magunkat.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, nem tudnánk bűneinket hordozni, ha te nem vetted volna azokat magadra. Adj nekünk erőt, hogy a szenvedésben türelmesek és a nehézségekben bizakodóak legyünk. Ámen.
-------------------
3. JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZTTEL
A kereszt, melyet az emberek az Úrra tettek, túl nehéz. Bűneink terhe Jézust most a földre nyomja.
Senki sincs, aki önként segítene? Ebben az órában senki. Mi sem.
Milyen jó volna most egy pillanatra megpihenni!
De nem teheti: a szeretet arra készteti, hogy újra felkeljen s továbbmenjen az úton.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok: én legyőztem a világot.
R: Gonoszság van mindenfelé. Jézus azonban megmutatta, hogyan győzi le a rosszat a szeretet.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, mi gyakran a könnyebbik utat választjuk, mégha bajba visz is. Ha elesünk, az mindig a bűnbe való visszaesés.
Aki veled jár, annak nem kényelmes az élete, de gazdag a szeretetben. Segíts minket, veled járnunk! Ámen.
4. JÉZUS ANYJÁVAL TALÁLKOZIK
Jézusnak kedves, jóságos mamája volt. Hűségesen követi itt is az út széléről, nem veszti egy pillanatra sem szem elől. Kiterjesztett karjaival ezt akarja gyermekének mondani: ,,Nézd, itt vagyok veled, melletted. Nem hagylak el!''...
És Jézus szenved, mert szeretett anyjának pillantását nem tudta elkerülni.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Aki Atyám akaratát teszi, az az én jó anyám.
R: Értjük, Urunk. Ha mi is, mint édesanyád, észrevesszük a szükséget magunk körül és segítünk, akkor teljesítjük Isten akaratát.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy kívánságodra édesanyád mindnyájunknak édesanyja lett. ő, aki téged úgy szeret, a szeretet és hűség élő példája lett számunkra. Ámen.
-------------------
5. CIRENEI SIMON SEGÍT A KERESZTET HORDOZNI
Végre, valaki segít!
De nem részvétből... Simont odakényszerítették. Milyen segítség az ilyen? Csak tessék-lássék. Jézus engedi, hogy segítsen, és így Simon lépésről lépésre megtapasztalhatja a kereszt titkát.
Simon Jézust soha többé nem felejtheti már el!
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.
R: Minden alkalommal, ha jót teszünk és segítünk, örömmel tölt el szereteted!
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, általában elfordulunk más bajának láttán. De oly sok a bajbajutott ember az életben: zsákutcába jutottak, tanácstalanok, segítségre várók... talán csak egy jó szóra várnak, vagy csak egy mosolyra.
Engedd felismernünk, hogy minden szenvedő emberben te közelítesz hozzánk és aki segít nekik, neked is segít keresztedet hordozni. Ámen.
-------------------
6. VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNAK
Talán Veronika egy fa mögött megbújva várakozott. Most, hogy Jézus fájdalomtól megtört arcát látja, bátran előlép s odanyújtja neki kendőjét.
A szeretetnek ez a mozdulata enyhíti Jézus szenvedését... és Veronika mostantól kezdve magában hordozza Jézus arcát!
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Szeressétek egymást! Ahogy én szerettelek titeket, úgy kell nektek is egymást szeretnetek.
R: Arról ismerik majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, csak a szeretet képes a világban a szükséget enyhíteni és a gonoszt megfékezni. Akik szeretnek, Isten jóságát ránk, gyermekeire visszatükrözik. Vésd, kérünk, arcodat szívünkbe, hogy az éltessen és megszenteljen bennünket. Ámen.
-------------------
7. JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL
Nem a hosszú, meredek út, hanem az emberek mindig visszatérő bűne az, amely Jézust kimeríti.
A kereszt egyre nehezebb. Az Úr ismét a földön fekszik. Mindenki feszülten várakozik. Él még? Fel fog még kelni?
Igen! Az isteni szeretet mindig megújul!
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Bocsássatok meg egymásnak, miként nektek is megbocsátanak.
R: Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, gyakran gyengék vagyunk és nehezen bocsátunk meg. Mivel nem tesszük meg mindig, amit tennünk kellene, elszomorodunk és elfelejtjük az örömöt. Segíts beléd elcsendesednünk, hogy szereteteddel töltekezve megerősödjünk az újrakezdéshez. Ámen.
 
8. JÉZUS SÍRÓ ASSZONYOKKAL TALÁLKOZIK
Aki most az Úrra néz, kicsordul a könnye.
Ezért nem meglepő, hogy az asszonyok, akikkel találkozik, átérzik fájdalmát és részvétet éreznek iránta.
Mégis Jézus visszautasítja együttérzésüket: ne rajtam siránkozzatok, hanem a bűnökön, melyek mindenütt szenvedést okoznak.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Nézzétek az Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűneit.
R: Urunk, irgalmazz nekünk!
Imádság:
A világban lévő sokféle baj gyakran fölháborít és sírásra késztet bennünket. Mégis, Urunk, te nem akarsz hamis részvétet és felszínes együttérzést. Az senkin sem segít. Ajándékozz nekünk jóságos szívet és segítőkész kezeket, hogy kitörjünk a gonoszság köréből, jót tegyünk és szeretetet ajándékozzunk. Ámen.
-------------------
9. JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT
A keresztút elveszi Jézus végső erejét is. Megtört és tehetetlen. Most Jézus szó szerint a porban fekszik! Mivel már nem képes felkelni, katonák jönnek, hogy ütlegeikkel magához térítsék.
Csak még egy lépést!... Aztán fenn van a Kálvárián.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Jó annak, aki a gyengéknek és a szegényeknek gondját viseli.
R: A bajból az Úr megszabadítja.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, sokan törnek ránk olyanok, akik már képtelenek magukon segíteni. Hozzád hasonlóan a porban fekszenek. Jóllehet ismerjük bajukat, mégcsak ujjunkat sem nyújtjuk feléjük. Segíts, hogy ma ne kerüljük el a bajbajutottat és segítsünk rajta. Ámen.
-------------------
10. JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL
Akit halálra ítéltek, elvesztette életét és mindenét. Így tépik le a durva katonák az Úrról köntösét. És mialatt lemeztelenedik és szegénysége teljessé válik, az Atya dicsőséggel ruházza föl.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Jézus így imádkozik: ,,Atyám, azt akarom, hogy mindazok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok.
R: Hogy meglássák dicsőségemet, amelyet te adtál nekem, mivel a világ kezdete előtt szerettél engem.''
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, ha nem ügyelünk rá, oly könnyen megvetjük az embereket, eltékozoljuk a természet kincseit és bűneinkkel eljátsszuk szabadságunkat. Ajándékozz meg bennünket a jó tanács Lelkével, amely megmutatja a helyes irányt és segít életünket megváltoztatni. Ámen.
-------------------
11. JÉZUST KERESZTRE SZEGEZIK
Jézus a keresztre van szögezve.
Aki a béke útját járta és jót tett mindenkivel, azt keresztre feszítették: kezeit és lábait a fához szögezték. Arca már csupa fájdalom.
Jézust odaszögezték, azonban karjait szeretete szélesre tárja.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Jézus azért jött, hogy az Atya akaratát tegye.
R: Atyám, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, gyakran minket is leszögez a gonosz: saját kívánságainkkal, vágyainkkal és gondjainkkal foglalkozunk csak. Irigységünk, szeszélyeink, rosszindulatunk, keményszívűségünk elzárja a testvéreink felé vezető utat. Tégy képessé Urunk, hogy szabadságodat, amely minden bilincstől meg akar szabadítani bennünket, befogadjuk. Ámen.
-------------------
12. JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN
A bűn iszonyatos műve beteljesedett. De nem a gonoszság győzött, hanem a szeretet!
A legnagyobb megalázottságában jut el Jézus a legmagasabbra: ,,Ha felemeltetem a földről, mindent magamhoz vonzok.'' Amikor Jézus a katonákra néz, a bűnös emberiségre tekint, pillantásában már benne van a kiengesztelődés Istennel. A kereszt alatt Máriában találjuk meg azt a szeretetet, amely Jézushoz vezet.
Jézus Atyjának ajánlja magát és meghal.
JÉZUS AZ ÚR - A MEGVÁLTÓ - A SZABADÍTÓ
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: A mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében dicsekedjünk!
R: Benne van üdvösségünk, föltámadásunk és életünk. Általa vagyunk megváltva és megszabadítva.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, szereteted és kereszthalálod által a gonosztól megszabadítottál minket és örök élettel ajándékoztál meg minket.
Hálásak vagyunk ezért neked!
Segíts nekünk szereteted művét itt a földön folytatni, hogy minket is az Atyának ajánlhass. Ámen.
-------------------
13. JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL ÉS ANYJA ÖLÉBE HELYEZIK
Mária nem hagyta el Jézust: szeretetével végigjárta vele fájdalmas útját a keserves befejezésig. Csak most, miután a borzalmas mű beteljesedett, veheti ismét karjaiba fiát a fájdalmas anya.
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Örüljetek, ha a szenvedés Jézussal összekapcsol benneteket.
R: Mert majd ujjongtok, ha eljön dicsőségében.
Imádság:
Szentséges szűz Mária, édesanyánk, mivel a szenvedésben oly szorosan Jézushoz kapcsolódtál, megérted az emberi fájdalmakat és nem hagysz magára senkit sem, aki szükség keresztjét hordozza. Ezért bizalommal kérünk: ,,Asszonyunk, szűz Mária, Istenek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján.'' Ámen.
-------------------
14. JÉZUST SÍRBA TESZIK
Hit nélkül kialszik minden remény az életben. Fellép a halálos dermedtség, hogy már csak a szeretet végső mozdulatára marad erő: Jézust a sírhoz cipelni.
Mégis Isten hatalmából ebben a halálban a feltámadás már valóság. Már csak idő kérdése!
JÉZUS LEGYŐZTE A HALÁLT! JÉZUS ÉL!
V: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged.
R: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
V: Ha a búzamag nem hull a földbe és nem hal meg, egymaga marad.
R: De ha földbe hull és meghal, sok termést hoz.
Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Hiszünk benned és útmutatásod szerint keressük az életet. Részesíts bennünket feltámadásodban! Tégy bizonyossá abban, amit Pál apostol magáról mond: ,,Számomra Krisztus az élet és a halál nyereség!'' Ámen.
-------------------
Jézus feltámadása Isten válasza
a bűnökre, a szenvedésre és a halálra.
JÉZUS ÉL!
Az Oltáriszentségben jelen van közöttünk.
Urunk, Jézus Krisztus, szeretnénk irántunk való nagy szeretetedről megemlékezni és elgondolkodni.
Vasárnap hetente megemlékezünk feltámadásodról és ünnepélyesen mondjuk:

HALÁLODAT HIRDETJÜK, URUNK,
ÉS HITTEL VALLJUK FÖLTÁMADÁSODAT,
AMÍG EL NEM JÖSSZ.

GYERMEKEK MISSZIÓS KERESZTÚTJA
BEVEZETÉS

Vezető: Kísérjük végig Jézust a Keresztúton. Gondolkodjunk el szenvedésén, és azon, hogy ennek a szenvedésnek öröm és új élet lett a vége.

Mind: Jézus, aki súlyos keresztedet hordoztad, egyesítsd a mi nagyböjti áldozatainkat  a te áldozatoddal a Kereszt útján. Légy velünk, amikor arról elmélkedünk, mit jelentenek az egyes állomások számunkra és minden gyermek számára szerte a világon.ELSŐ ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK

Sok gyermek él háború-szaggatta területen és arra vannak ítélve, hogy együtt éljenek a körülöttünk lévő erőszakkal és a halállal. Ezek a gyermekek ártatlanok, ugyanúgy, ahogy Jézus is ártatlan volt.

Mind: Jézus ártatlan volt, mégis halálra ítélték. Segítsd a gyerekeket, akik nap mint nap megpróbálnak elrejtőzni a háború elől. Szereteteddel ismertesd meg velük a békét. Segíts minket is, akik békében élünk, hogy több szeretetet és békét sugározzunk családjainkban és barátaink közt.MÁSODIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUST KÉNYSZERÍTIK, HOGY VIGYE A KERESZTET

A gyermekek sok mindentől szenvednek a mi hazánkban is és távoli országokban is. Jézus minden gyereket szeret, és azt akarja, hogy minden gyerek szeresse egymást. Azt akarja, hogy ismerjük meg egymást, így tudjuk szeretni és segíteni azokat, akik szenvednek és „nagy kereszteket hordoznak”. Jézus velük együtt szenved.

Mind: Szenvedő Jézus, figyelmeztess bennünket a körülöttünk lévő világban található fájdalmakra. Segíts, hogy nagylelkű tagjai legyünk a Szent Gyermekség Művének, hogy segíthessünk, hogy az emberek szenvedése örömre változzon.HARMADIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL

A missziós országokban élő gyerekek néha nem tudják elviselni szenvedéseiket. Sírnak, mert éhesek, fáznak és magányosak. Sok gyermeknek nem jut gyógyszer, amikor beteg. Nem tudnak gondoskodni magukról. Gyakran senki sincs, aki segítene nekik felkelni, amikor „elesnek”, mint Jézus

Mind: Jézus, a Te kereszteddel együtt, közösen erősebbek vagyunk és könnyebb a terhünk, mint sok más gyereknek a világon. A Te szereteted erejével tudunk adni másoknak is erőnkből, és tudunk segíteni azoknak a fiataloknak, akik elesnek az éhségtől és a betegségtől


NEGYEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS ÉDESANYJÁVAL TALÁLKOZIK

Vannak gyerekek, akik elvesztették az édesanyjukat. Senki sem mutatja meg nekik, hogyan kell Jézus útján járni. Mária, Jézus anyja. minden gyermek anyja és tanítója. Ő a legjobb példa arra, mit jelent valóban kereszténynek lenni.

Mind: Jézus, Isten fia, köszönjük, hogy a Te édesanyád a mi édesanyánk is lehet. Segíts minket, hogy mind jobban hasonlítsunk Máriára, amikor a Szent Gyermekség Művében, mint missziós gyerekek gondoskodunk a többi gyerekről.ÖTÖDIK ÁLLOMÁS

Vezető: CIRENEI SIMON SEGÍT JÉZUSNAK VINNI A KERESZTET

Amikor a gyerekek fáradtak, éhesek, betegek, vagy össze vannak zavarodva, barátokra van szükségük, akik segítenek nekik. Jézus hálás volt, amikor barátai segítséget nyújtottak neki.

Mind: Jézus, gyenge voltál, amikor azon a hosszú úton a Golgotára vitted a keresztedet. Taníts meg, hogy hálásak legyünk, amikor a barátaink segítenek nekünk. Nyisd meg szívünket, hogy nagylelkűek és segítőkészek legyünk, amikor szűkölködőket látunk.HATODIK ÁLLOMÁS

Vezető: VERONIKA MEGTÖRLI JÉZUS ARCÁT

Néha megijedünk, amikor szenvedő emberrel találkozunk. Veronika bizonyára ijesztőnek találta Jézust, akinek arcát vér és szenny borította. De Veronika nem félt. Megértette, hogy Jézusnak fájdalmai közepette szüksége volt arra, hogy tudja: van valaki, aki szereti és gondoskodik róla.

Mind: Jézus, Te, aki szelíd és kedves vagy, segíts, hogy olyanok legyünk, mint Veronika. Add, hogy erősek legyünk és ne féljünk attól, hogy segítsünk a szenvedő embereknek. Segíts minket, hogy nagylelkűek legyünk és szeretetünk „kendőjével” megtöröljük annak a gyereknek az arcát, akinek ma ránk van szüksége.HETEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZT ALATT

Gyerekek milliói fáznak és éheznek. Sokan közülük nem tudnak futni, de még járni sem, mert olyan gyengék. Sokuk nem tud játszani vagy tanulni. Ezeknek a gyerekeknek sokféle gondoskodásra van szüksége: orvosságra, élelemre, vagy arra, hogy jó iskolába járhassanak.

Mind: Jézus, szerető testvérünk, tápláld lelkünket szereteteddel. Taníts meg minket, hogy nagyböjti lemondásainkban nagylelkűek legyünk, és így vegyünk át más országban élő gyerekek gondjainak terhéből.


NYOLCADIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS TALÁLKOZIK A JERUZSÁLEMI ASSZONYOKKAL

Jézus azt mondta a jeruzsálemi asszonyoknak, hogy inkább saját gyermekeikért aggódjanak, ne Őérte. A világon sok anya aggódik gyermekei jövője miatt. Lesz-e elég ennivalójuk? Tudnak majd iskolába járni? Lesz-e háború? Nagyon aggódnak gyermekeik sorsa miatt.

Mind: Jézus, Te szeretsz minden gyereket. Segíts, hogy meg tudjuk mutatni a szenvedő gyerekek szüleinek, hogy van remény. Rajtunk, missziós gyerekeken keresztül add meg minden gyereknek a benned való új élet reményét.KILENCEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZT ALATT

Világunkban sok gyerek él otthon nélkül. Sokan közülük nem tudnak hol aludni éjjel. Néha amikor Jézus az embereknek Istenről tanított, nem volt hely, ahová fejét lehajtsa.

Mind: Jézus, add, hogy vígasztaló szereteted menedékhely legyen a hajléktalanok számára. Rajtunk keresztül mutasd meg nekik a Te szeretetedet. Most mi vagyunk a Te kezed és lábad a világban.TIZEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL

Amikor Jézust megfosztották ruháitól, úgy érezhette magát, mint a menekült gyerekek a háborús országokban, akiket megfosztanak mindenüktől: családjuktól, otthonuktól, élelemtől, ruhától.

Mind: Jézus, te feláldoztál mindent mindegyikünkért. Segíts minket, hogy ne vágyjunk többre, mint amennyire szükségünk van. Nyisd fel szemünket, hogy megbecsüljük, amink van. Segíts áldozatot hozni és javainkat megosztani másokkal.TIZENEGYEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUST A KERESZTRE SZEGEZIK

A kereszten Jézus nem tudott mozogni. Ma sok országban élnek gyerekek, akik nem tudnak Jézusról és az Ő szeretetéről tanulni.

Mind: Jézus, amikor találkozunk a szentmisében, gondolni fogunk azokra, akik még nem szabadok. Örülünk, hogy mi szabadon dícsőíthetünk és hirdethetünk Téged. Imádkozunk, hogy egy napon minden gyerek megismerhesse ezt a szabadságot általad, a mi legnagyobb barátunk által.TIZENKETTEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN

Jézus engedelmes volt Istennek, Atyjának, még akkor is, amikor az azt jelentette, hogy meg kell halnia a kereszten. Ha mi is engedelmesek vagyunk, és Jézust utánozzuk mindenben, akkor megmutatjuk, hogy úgy akarunk élni és halni, mint Ő, az Isten szeretett Fia. Egy napon majd látni akarjuk az Atyát és a Fiút a mennyben!

Mind: Jézus, akit értünk a keresztre feszítettek, segíts, hogy engedelmesek legyünk mennyei Atyánknak mindenben, amit kér tőlünk.TIZENHARMADIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUS TESTÉT  LEVESZIK A KERESZTRŐL

Mind: Az Atya nevében, aki elküldte nekünk Jézust; és a Fiú nevében, aki az életét adta értünk; és a Szentlélek nevében, aki eltölt minket a szeretettel, mondjunk egy külön hálaadó imát mindazért a szeretetért, amelyet Isten adott nekünk, hogy másokkal megosszuk. (rövid csend)
TIZENNEGYEDIK ÁLLOMÁS

Vezető: JÉZUST TESTÉT A SÍRBA HELYEZIK

Sok gyermek csendben szenved. Sokszor nem is látjuk, mennyire fáj neki. Jézus is néma volt a sírban. Barátai nem láthatták Őt.

Mind: Jézus, valamikor némán rejtőztél a sírban. Segíteni akarunk azoknak a gyerekeknek, akik csendben szenvednek. Szereteted által segíts bennünket, hogy nagylelkűek legyünk ebben a nagyböjtben, hogy sok gyerek megtudhassa, hogy meghallottuk néma segélykiáltásukat.TIZENÖTÖDIK ÁLLOMÁS

Mind: Utunk nem ér véget a sírnál. Győzelem és dicsőség a vége. Várjuk a húsvéti új életet, és a reményt, hogy Jézus szabadító ereje újból eljut minden gyerekhez szerte a világon.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 67
Tegnapi: 217
Heti: 886
Havi: 886
Össz.: 276 515

Látogatottság növelés
Oldal: Gyermekeknek
A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat… - © 2008 - 2020 - nyomaban.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »