A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

djzpn889lgn7cnpqe4my.png
Minden vasárnap gondoljatok a Szentháromságra. A Mennyei Atyára, Aki szeret titeket, Szent Fiamra, Aki feltámadt értetek és a Szentlélek Istenre, Akinek a kegyelme kiáradt az egész emberiségre!

Különösen minden  első vasárnap legyen hála a szívetekben a Mennyei Atya iránt, Aki a legnagyobb szeretettel megteremtett, fenntart és hazavár titeket. Legyen hála a szívetekben a feltámadt Jézus iránt, Aki a világ végén feltámasztja a testeteket. Legyen hála a szívetekben a Szentlélek iránt, Aki az indításaival, tiltásaival, tanításaival célba akar segíteni titeket. Minden nap legyen égig érő hála a szívetekben a Szentháromság iránt minden látható és láthatatlan ajándékért.
               Befejezésül mondom, ha Istennek tetszően élitek meg életetek minden napját, hazaköltözésetek után ragyogni fogtok mint a Nap a Szentháromság boldog Országában!

(Szűz Mária üzenete 2012 áprilisában Nagyfaluban)

 Rózsafüzér a Mennyei Atya tiszteletére - Flüei Szent Miklós imája 

Ebben a rózsafüzérben mindegyik tized előtt az előimádkozó felolvassa a szentírási idézetet, majd elmondja az adott imát (tízszer), melyre felelnek a többiek.

Bevezetés:

Keresztvetés közben: Istenem jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem ! Dicsőség... Atyánk, Te valóban nagy Istenünk vagy !

Tized (ötször): Miatyánk....Szentírási idézet... Ima (tízszer)... Dicsőség.... Atyánk, Te .....

1. Ima: "Isten látta, hogy minden, amit alkotott, nagyon jó." (Ter 1,31)
Mennyei Atyánk, szereteted jeleként teremtetted a Világot. Te vagy Atyám most és mindörökké !

2. Ima: "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen." (Jn 3,16 )
Mennyei Atyám végtelen irgalmasságodban egyszülött Fiadat adtad oda, hogy el ne vesszünk.
Te vagy Atyám most és mindörökké !

3. Ima: " Az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint." (Lk 1,38 )
Mennyei Atyám, Te az embert szabadnak teremtetted és várod "igen"-emet.
Te vagy Atyám most és mindörökké !

4. Ima: "Mindazoknak, akik befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek." (Jn 1,12)
Mennyei Atyám, Te szeretett Fiad által gyermekeddé fogadtál engem.
Te vagy Atyám most és mindörökké!

5. Ima: " Ha ugyanis (Jézus) halálának hasonlóságában egybenőttünk vele, úgy leszünk feltámadásában." (Rom 6,5)
Mennyei Atyám, Te szenvedéseken keresztül vezetsz minket az örök életre.
Te vagy Atyám most és mindörökké !

Atyánk, Te valóban nagy Istenünk vagy !

Befejezés:

Én Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol Feléd !
Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít Feléd !
Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a Tiéd!

 

A lelki harc imája (Linda Schubert)
Mennyei Atya, dicsőítve, imádva és magasztalva jövök eléd. Köszönöm, hogy fiadat, Jézust küldted, hogy életet adjon nekem, bocsánatot és helyet a Te családodban. Köszönöm, hogy elküldted a Szentlelket, hogy vezessen és megerősítsen mindennapi életemben. Mennyei Atya, nyisd meg szememet, hogy láthassam nagyságodat és győzelmedet a javamra. Jézus Krisztus keresztje alá helyezem és Jézus drága vérével borítom be magam. Krisztus fényével veszem magam körül, és Jézus nevében mondom, hogy semmi nem akadályozhatja meg az Úr művének beteljesülését életemben.

Felöltöm Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetésének ellenálljak. Védelmezem állásomat az igazság övével derekamon és a becsületesség mellvédjével. A hit pajzsát hordozom, hogy kioltsam az ördög minden tüzes nyilát. Istentől kapott megváltásom a sisakom, és kardként Isten szavát kapom a Lélektől (Ef 6,10-11.1416-17).

Mennyei Atya, kérlek, mutasd meg, létezik-e még életemben valami, ami a sátán uralma alatt van. Most azt mind kiveszem uralmam alól. Bármilyen területet adtam át a sátánnak, azt most visszaigénylem és Jézus Krisztus uralma alá helyezem. Jézus Krisztus nevében most megkötözök minden szellemet a levegőben, a vízben, a földön, a föld alatt és az alvilágban. Megkötözöm a gonosz minden erejét, és Jézus vérével megtisztítom a levegőt, az atmoszférát, a vizet, a földet és gyümölcseit körülöttünk, a föld mélyét és az alvilágot. Jézus Krisztus vérével megpecsételem ezt a helyet és családom minden tagját, rokonokat, társakat és a létfenntartás minden forrását. Jézus Krisztus nevében megtiltom minden léleknek, hogy bármilyen módon ártsanak nekem.

Jézus Krisztus nevében elvetem a gonosz csábító varázsának minden formáját, és nem engedem meg, hogy a bűn eluralkodjék rajtam. Elutasítom a sátánt, minden munkáját, és minden üres ígéretét. Mennyei Atya, kérem a bocsánatot magamnak, barátaimnak, rokonaimnak, őseimnek, amiért megengedtük, hogy Jézus Krisztus elleni erők uralkodjanak bennünk. Elutasítok minden nyitottságot az okkultizmus felé, minden hamis imádatot és a mágia minden előnyét. Elutasítok minden erőt, Isten erején kívül, és minden olyan áhítatot, ami nem adja meg Jézus Krisztusnak az igazi tiszteletet. Különösen elutasítom…(pl. asztrológia, jóslás, kártyavetés, spiritizmus és szeánszok által használt abc- és deszkalap és egyéb varázsjátékok). Jézus nevében megtörök minden átkot, mely ellenem vagy családom ellen van, és megállítom azoknak az átkoknak a folyamatát, melyek az őseimen keresztül jöttek.

Jézus nevében megkötözöm ezt a lelket: …………. (Kérd az Urat, hogy a nevet tárja fel számodra! Ha nem vagy biztos a névben, azonosítsd negatív gyümölcse szerint: düh, méreg, meg nem bocsátás, félelem, bizonytalanság, betegség, trauma stb…) Jézus nevében most leoldlak magamról. Uram, Jézus, tölts el szereteteddel a félelem helyett, tölts el erővel gyengeségem helyett, stb… (Minden parancs után kérd az Urat, hogy töltsön el az eltávolított negatívum pozitív ellentétével: félelem/szeretet, betegség/egészség, gyengeség/erő, stb…)

Szerető Atya, keresztelésem tisztító és gyógyító vize folyjon visszafelé generációkon át, hogy megtisztítsa családomat a mocsoktól. Köszönöm Uram, hogy megszabadítottál! „… mindezeken diadalmaskodunk Őáltala, aki szeret minket”(Róm 8,37).

Ámenhttp://jelenesek.freeweb.hu/imagyujtemeny.html

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 37
Tegnapi: 217
Heti: 856
Havi: 856
Össz.: 276 485

Látogatottság növelés
Oldal: Vasárnap
A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat… - © 2008 - 2020 - nyomaban.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »